Amankənd ümumi orta məktəb

Ünvan: Amankənd

Nərimankənd ümumi orta məktəb

Ünvan: Nərimankənd

Arazbarı kənd ümumi orta məktəb

Ünvan: Arazbarı kəndi

Telefon: 8-12-01

Günəşli kənd ümumi orta məktəb

Ünvan: Günəşli kəndi

Yuxarı Ağalı kənd ümumi orta məktəb

Ünvan: Yuxarı Ağalı kənd

Telefon: 4-51-64